Od 1 września w naszej szkole będą realizowane programy , na które otrzymaliśmy wsparcie finansowe.
 
1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”
 
2. "Laboratoria Przyszłości"
 
3. "Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa"
 
Wsparcie finansowe przeznaczono na programy edukacyjne i sprzęt dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych ,informatyki , robotyki. Wzbogacony zostanie księgozbiór i wyposażenie naszej biblioteki. Na uczniów czeka więc wiele nowości!