16 maja klasy 1-3 wzięły udział w lekcji on-line „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka", której celem jest promowanie wśród dzieci od najmłodszych lat bezpiecznych zachowań na drodze i wyczulanie młodych umysłów na niebezpieczeństwa, mogące wystąpić w ruchu drogowym.
Prowadzący zajęcia wspólnie z dziećmi omawia przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa najmłodszych.
Tematyka spotkania obejmowała m.in.:
-zasady poruszania się po drogach i stosowania się do sygnalizacji świetlnej,
-bezpieczeństwa w podróży (w tym stosowania pasów bezpieczeństwa),
-konieczności noszenia elementów odblaskowych,
-identyfikację służb ratunkowych oraz umiejętność ich prawidłowego powiadamiania.