SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

W PSZOWIE

 

Przewodnicząca - Aleksandra Ciwis-Dronszczyk

Z-ca przewodniczącego - Bożena Stawarska

Sekretarz - Alina Zapał-Grütz

Skarbnik - Beata Reś

Komisja rewizyjna:

 Mariola Rogalińska, Aleksandra Bojarczuk, Jagoda Franiczek