Informacja dla Rodziców

Zapraszamy zainteresowanych rodziców i uczniów przyszłych klas I do Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie

na spotkanie w dniu 15.03.2022r. o godzinie 1600

* * * * *

Zgłoszenia dzieci do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 w Pszowie

przyjmowane będą od 1.03.2022r. do 18.03.2022r. w sekretariacie szkoły.

Druki zgłoszeń dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły: sp4.pszow.pl

Telefon 32 4557822

 

Pliki do pobrania / rekrutacja 2022/2023 /

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE WOLI

ZAŁĄCZNIK nr 1 - terminy postępowania rekrutacyjnego

ZAŁĄCZNIK nr 2 - zgłoszenie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły

ZAŁĄCZNIK nr 3 - wniosek o przyjęcie (uczeń spoza obwodu szkoły)