Skład samorządu - rok szkolny 2021/2022

 Podczas zorganizowanych w dniu 30 września 2021r wyborów wyłoniono Samorząd Uczniowski w składzie:

 

Przewodnicząca: Hanna Duda

 

Zastępca: Marta Śmieja

 

Sekretarz: Lena Kowol, Oliwia Gabrielczyk

 

Członkowie: 

Samanta Banasiak, Karol Adamczyk, Kinga Gediga, Franciszek Lepiorz, Zofia Myśliwiec, Kamil Jasiek

 

Opiekunowie samorządu: Marzena Skaba oraz Justyna Kicka