Zarządzenia /rok szkolny 2022-2023/

 images/pdf/zarzadzenia/rok_szkolny_2022_2023/

 

Zarządzenie 7

z dnia 03.10.22 w sprawie: organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów

 

Zarządzenie 6

z dnia 29.09.22 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych

 

Zarządzenie 5

z dnia 23.09.22 w sprawie: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

 

Zarządzenie 4

z dnia 08.09.22 w sprawie: zwołania rady pedagogicznej

 

Zarządzenie 3

z dnia 01.09.22 w sprawie: organizacji zebrania z rodzicami

 

Zarządzenie 2

z dnia 01.09.22 w sprawie: zasad odpłatności i korzystania z posiłków

 

Zarządzenie 1

z dnia 25.08.22 w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej